รถเข็นวางท่ออ๊อกซิเจน

MK  3659CHK       รถเข็นท่ออ๊อกซิเยน  ขนาดใหญ่ 

                   - โครงทำด้วยท่อสแตนเลส   ขนาด 2.5  ซ.ม.

                    - มีโซ่สำหรับรัดท่ออ๊อกซิเยน จำนวน  1  เส้น

                    - ล้อหน้าขนาด 20 ซ.ม. 2 ล้อ  ล้อตาย

                    - ล้อหลังขนาด  8  ซ.ม.  2 ล้อ  หมุนรอบตัว

MK 3660CHK    รถเข็นวางท่ออ๊อกซิเยน ขนาดกลาง 

                      พ่นสี , สแตนเลส

Visitors: 387,388