ชุดถังอ็อกซิเจนครบชุด

ชุดถังอ็อกซิเจนครบชุด

ประกอบไปด้วย

 1. ถังออกซิเจนขนาด 1.5 คิว, 2 คิว, 6 คิว

 2. เกจจ์วัด พร้อมกระบอกตวง

 3. รถเข็น

 4. สายแคนนูล่า และแมส ให้อ็อกซิเจน

Visitors: 387,387