เทอร์โมมิเตอร์

เทอร์โมมิเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในสถานพยาบาล และที่บ้านที่จะสามารถบอกเราในเบื้องต้นว่าเรามีอาการผิดปกติทางร่างกายอย่างไรบ้าง จึงเป็นอุปกรณ์ที่ควรจะมีไว้ประจำบ้านในเบื้องต้น

Visitors: 387,390