กล่องสำลี

TSMS-0101 กล่องสำลี ขนาด 3”         พร้อมฝา  ขนาด             76 x 63 mm. ราคา  285.00 บาท

TSMS-0102 กล่องสำลี ขนาด 4”         พร้อมฝา  ขนาด            100 x 65 mm. ราคา  320.00 บาท

TSMS-0103 กล่องสำลี ขนาด 9 X 11       พร้อมฝา  ขนาด       90 x 110 mm. ราคา  400.00 บาท

TSMS-0104 กล่องสำลี ขนาด 4” X 3”      พร้อมฝา  ขนาด    102 x 80 mm. ราคา    390.00 บาท

TSMS-0105 กล่องสำลี ขนาด5” X 5”      พร้อมฝา  ขนาด    124 x 130 mm. ราคา    525.00 บาท

TSMS-0106 กล่องสำลี ขนาด5” X 6 1/2” พร้อมฝา  ขนาด   124 x 165 mm. ราคา    600.00 บาท

TSMS-0107 กล่องสำลี ขนาด 7” X 7”   พร้อมฝา  ขนาด   180 x 180 mm. ราคา    990.00 บาท

 TSMS-0108 กล่องสำลี ขนาด 6 cm. X 8cm. พร้อมฝา  ขนาด 62 x 82 mm. ราคา    330.00 บาท

TSMS-0109 กล่องสำลี ขนาด 8 cm. X 10cm. พร้อมฝา  ขนาด 82 x 100 mm. ราคา   360.00 บาท

TSMS-0110  แอพพลิเคเตอร์จาร์ 3 1/3. พร้อมฝา  ขนาด 79 x 185 mm. ราคา   520.00 บาท

TSMS-0111  ขวดสเตนเลส พร้อมฝาแบบขัดเงา   ขนาด 50.5 x 82  mm. ราคา   320.00 บาท

TSMS-0112  ขวดสเตนเลส พร้อมฝาแบบขัดเงา   ขนาด 88.5 x 116  mm. ราคา   390.00 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visitors: 379,456